Ekológia

Ekológia UV laku

  • UV laky, ktoré používame pri lakovaní tlačových hárkov spĺňajú požiadavky európskej normy EN 71, diel 3 (migrácia určených prvkov)
  • UV laky sú bez prísad ťažkých kovov ako olovo, kadmium, ortuť, arzén, bárium, selén a ich zlúčenín
  • UV laky taktiež neobsahujú chlorované polyfenyly, fluorovodíky a formaldehydy

Recyklácia

UV lakované hárky a ich odpad je možné zaradiť ako obyčajný odpadový papier pre recyklovanú výrobu kartónov. Nemusia byť teda špeciálne triedené a spracovávané.

Doporučenie

Hárky polakované UV lakom nedoporučujeme používať ako primárne obaly v priamom styku s potravinami. Ako sekundárne obaly je možné polakované hárky použiť.

Tatralak.sk Všetky práva vyhradené © 2007-2015 | Design a kód © Evolution studio