skip to Main Content

UV lakovanie

zvýši hodnotu vašich tlačovín

pričom vám ušetrí peniaze

Výhody UV lakovania tlačovín

Lacnejšie

UV lakovanie je výrazne lacnejšie ako laminácia.

Výraznejšie

Tlačivá polakované UV lakom majú výraznejšie farby.

Rýchlejšie

Polakované hárky je možné okamžite ďalej spracovávať.

Ekologickejšie

Tlačivá polakované UV lakom sú plne recyklovateľné.

Lesklejšie

Tlačivá polakované UV lakom sú lesklejšie ako tlačoviny lakované iným spôsobom.

Trvácnejšie

Tlačivá polakované UV lakom si dlhšie ponechajú pôvodnú farebnosť.

Bez krútenia

Polakovaný hárok sa nekrúti ako k tomu dochádza pri laminovaní.

Parciálne lakovanie

Na sieťotlačovom stroji na ktorom robíme parciálny UV lak robíme viacej variant a to:

  • lesklý parciálny UV lak
  • matný parciálny UV lak
  • 3D (reliefny) parciálny UV lak
  • parciálny UV lak na nenatierané (savé) papiere
  • štruktúrovaný parciálny UV lak
  • parciálny UV lak s efektom pomarančovej kôry
  • glittrový parciálny UV lak
  • stieraciu farbu na žreby
Parciálny UV Lak, Lesklý
Parciálny UV Lak, Lesklý
Parciálny UV Lak, Matný
Parciálny UV Lak Na Savé, Nenatierané Papiere
Parciálny UV Lak, štrukturovaný
Parciálny UV Lak, Pomarančová Kôra
Parciálny UV Lak, 3D Reliéf
Parciálny UV Lak, Glittre
Parciálna Stieracia Farba
Celoplošný UV Lak, Lesklý
Celoplošný UV Lak, Lesklý

Celoplošné lakovanie

Celoplošné lakovanie vám pomôže zvýšiť kvalitu a životnosť vašich tlačovín. Vaše polakované tlačoviny budú pôsobiť farebnejšie a lesklejšie, zatiaľ čo sa prirodzené zošednutie farieb oddiali.

UV lakovanie je ekologické

UV lakované hárky a ich odpad nemusia byť špeciálne triedené a spracovávané a je možné ich zaradiť ako obyčajný odpadový papier pre recyklovanú výrobu kartónov.

UV laky sú bez prísad ťažkých kovov ako olovo, kadmium, ortuť, arzén, bárium, selén a ich zlúčenín, a neobsahujú ani chlorované polyfenyly, fluorovodíky a formaldehydy.

UV laky, ktoré používame pri lakovaní tlačových hárkov spĺňajú požiadavky európskej normy EN 71, diel 3 (migrácia určených prvkov).

Back To Top